Er du klar for et nytt år med aktiviteter i  Froland Ungdomslag?

 

Dans, barn og unge, teater

Froland Ungdomslag og jobber for et aktivt kulturliv i kommunen og vært en del av Froland kommunes kulturliv siden år 1900. I løpet av årene har laget arrangert dansetilstelninger for barn og voksne, karneval, lært mange Frolendinger å spille torader, hatt eget sangkor og ikke minst bidratt til at mange har tatt turen til Nidarhall for å se på Frolandsrevyen.

Froland ungdomslag en del av Noregs ungdomslag

Som en av de største barne- og ungdomsorganisasjonene i landet med vel 4 000 unge medlemmer, vil Ungdomslaga styrke barn og ungdom si reelle makt på alle nivåer i organisasjonen og i samfunnet generelt. Ungdomslaga skal være sosiale møtesteder der barn og ungdom blir vist tillit, og får frihet til og ansvar for å forme sine egne aktiviteter og meninger. Vi har et eget barne- og ungdomsråd som arbeider for å bedre forholdene for barn og unge i organisasjonen.

Da Froland Ungdomslags fylte 100 år i 2000 ble det utgitt jubileumsskrift for laget. Heftet kan du lese i digitalt i bokhylla eller ved å ta kontakt med laget via denne linken