Froland Sparebank ble stiftet

"Aar 1887, Marts 19. holdtes Møde i O.N. Danielsens Hus på Froland, til Forhandling
om opprettelse af en Sparebank for Froland Sogn."

   
          Tilbake til avd.Froland     Til Sparebanken Sørs intenettsider            
       
     

Det første banklokale  

Vi skriver 28.april 1888.  Dette er den første dagen Froland Sparebank er åpen for å
ta imot innskudd og yte lån.
Det første banklokale var et rom i loftsetasjen i det gamle kommunelokale ved
Froland kirke. Dette var bankens lokaler i 11 år, og åpningstider var:

"Hveranden mandag fra Kl.10-12"


 


Det andre banklokale

Etter 11 års drift, ble banken flyttet til "Meieribygningen" i Osedalen.
Åpningstiden ble nå utvidet til å være en dag pr. uke.
Den 2. januar 1899 står det å lese i direksjonens møteprotokoll:

"Bankens Lokale blir i Meieriet, saasnart dertil blir Anledning. Banken
betaler kr. 25.- for aaret i husleie.


Banken holt da til i andre etasje fram til juli 1909. Da flyttet man, etter en større
ombygging, til en stor sal i første etasje, i byggets vestende.


Det tredje banklokale

I 1954 var rivingen av det gamle kommunehus/banklokale ferdig, og det nye
kommunehuset sto ferdig, med "store" lokaler for Froland Sparebank.
Åpningstida ble, i 1912 utvidet til å være to dager i uka, fra kl. 10.oo- 12.oo
Etter hvert ble nok åpningstida utvidet til å være flere timer om dagen.

Fra 1949 var ekspedisjonstida utvidet til tre dager i uka.
Fra 1957, fire dager, og fra 1959 seks dager i uka.
I 1979 blei det innført lørdagsfri, og da ble bankens
åpningstider  fra kl. 9.oo-15.oo, med lang fredag til kl. 17.oo
 I mars 1988 blei det innført at bankens "langdag" skulle være
torsdager, med åpningstid til kl. 17.00, og dette er slik nå.


Det fjerde banklokale
Froland Sparebank blir  Sparebanken Sør

Den 2. mai 1984 var den første ekspedisjonsdag i Sparebanken Sør,
med til sammen 41 ekspedisjonskontorer. Ett av disse i Froland.

Da banken feiret 100 års jubileum i 1988 sto det nye bankbygget ferdig. Det er et moderne
bankbygg, som ligger sentralt i Osedalen. Bankloftet brukes til utstillinger for lokale bruks-  og
billedkunstnere. Det er dessuten et utleielokale i bankens 1. etasje med plass til 50 personer.

   
 Tilbake til avd.Froland     Til Sparebanken Sørs internettsider  
   
                             Til toppen

Dette er hentet fra "Banken i Froland gjennom 100 år" , av Kittel Røysland