I 1980 bygde Jørgen Tresnes sag på farsgården. Han planla og utviklet saga ut fra de erfaringer han hadde fra å være "finmekaniker" ved Finsam Industrier i Grimstad.

Jørgen konstruerte mange "patenter" som gjorde saga brukervennlig samtidig med at den ble spesielt nøyaktig.

Den "vesle saga" kan derfor mestre både grove og lange stokker.

Saga fikk således stor kapasitet i forhold til behov for bemanning.

 

Deretter bygde Jørgen ei avansert tørke hvor materialene tørkes på moderne vis med datastyrt kontroll av fuktighet og temperatur.

 

Men Jørgen var ikke fornøyd før han hadde skikkelig høvleri på plass. Dette inkluderer også utstyr for endepløying samt produksjon av spesiallister for utvendig bruk på sveitserhus.