Om oss  

Til:   informasjon om oss


Reklamelink: kr.  2400.-  pr. år Dette dekker logo på hovedside, samt utforming av egen startside.
Utforming av flere sider:   Etter avtale.
Lag, foreninger og bedrifter uten reklame: kr.   500.-   pr. år Dette dekker serverleie, samt årlige avgifter for domenenavnet froland.org.
Mindre oppdateringer i løpet av året er også medregnet i dette.
Vi legger da også inn lagets aktiviteter i vår
aktivitetskalender
Utforming av nettside: Fra  kr.  500.- For større lag / foreninger / bedrifter, som ønsker flere sider, kan dette bli mer.
De lag/foreninger som lager sidene sine selv, og som vi bare legger inn linker til, får selvfølgelig dette gratis.

Kontigent:
B- medlemskap
kr. 50.- pr.år Dette gir mange rettigheter, bl.a. følgende:
  • Gratis datakurs på Mølla, med hovedvekt på Internet og e-post.
  • Gratis support, så langt vår tid og evner strekker.
  • Rett, og plikt til å sende informasjon til aktivitetskalender
  • Plikt til å medbringe kake, seigmenner eller annet spiselig til kurskvelder.
  • Rett til å nyte medbrakt kake, seigmenner..... på kurskvelder.
  • Rett til å delta på generalforsamling, uten tale- og stemmerett.