Osedalen før, og nå.

Toppen

Vi synes Osedalen har forandret seg noe i den tiden vi kan minnes.

Det kunne kanskje være artig for de av våre noe eldre besøkende
å få se forskjellen på Osedalen ca. år 1900,- og ved neste tusenårskifte.

Vi viser dere derfor med glede disse to fine fotografiene.


osedalen_1900.jpg (41840 bytes)
Osedalen ca. år 1900.


Som vi ser er ikke utbyggingen av sentrum kommet så veldig langt
når dette bildet ble tatt.

Men....
Nå har det gått ca. 60 år, og vi ser at sentrum har utviklet seg en del.

osedalen_1960_s.jpg (16856 bytes)                                               osedalen_1960_f.jpg (16199 bytes)
Osedalen ca år 1960

Så...
Etter iherdig innsats og glimrende samarbeide mellom kommunens administrasjon/ politikere og næringsdrivende i sentrum ( og på tross av lite velvilje fra veimyndighetene), ser sentrum slik ut 
ca. år 2000:

osedalen 2000.jpg (53071 bytes)
Osedalen  år 2000
Til toppen